AGB

Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners (AGB-Zorgverleners)

Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners (AGB-Zorgverleners) is een register waarin gegevens van zorgverleners in Nederland worden vastgelegd. Deze gegevens zijn voorzien van een unieke codering, de AGB-code.

De AGB-registratie is al ruim voor het ontstaan van Vektis (in 1993) opgezet. Hiermee wordt een uniforme registratie van zorgaanbieder gegevens geboden aan de zorgverzekeraars. Tot 1 juli 2007 werden de gegevens van de zorgverleners en praktijken door de zorgverzekeraars aangeleverd en beheerd in het AGB-register. Vanaf 1 juli 2007 is het beheer gecentraliseerd en kunnen de zorgverleners zelf een AGB-code aanvragen met behulp van de formulieren op deze site. Ook het doorgeven van aanpassingen in de bestaande registraties is nu centraal geregeld via 0900-agbcode (0900-2422633, 10 cent per minuut).

Waaruit bestaat AGB-zorgverleners?

De registratie omvat naast de NAW-gegevens van zorgverleners ook informatie over praktijkvoering, praktijkgegevens en bevoegdheid. Binnen de registratie wordt onderscheid gemaakt tussen zorgverleners, praktijken en instellingen. Deze gegevens kunnen onderling worden gekoppeld, zodat zichtbaar is welke zorgverleners in welke praktijk/instelling werkzaam zijn. Het koppelen van praktijken aan instellingen (vice versa) is niet mogelijk.

Waarvoor wordt de AGB-code gebruikt?

Aan de zorgverlener-, praktijk- en/of instellingsgegevens wordt een unieke code toegekend, de AGB-code. Met deze code kan de zorgaanbieder en de praktijk of de instelling worden geïdentificeerd. Deze code wordt landelijk gebruikt binnen het (elektronische) communicatie- en declaratieproces tussen zorgverlener en zorgverzekeraar. De AGB-code wordt vermeld in het elektronische declaratiebericht of kan worden vermeld op een papieren nota. Op deze manier kan de zorgverzekeraar snel en efficiënt controleren van welke zorgverlener de declaratie afkomstig is en of de gegevens kloppen. Een correcte registratie in AGB is van belang voor een snelle afhandeling van de declaraties bij de zorgverzekeraars.

Welke gegevens staan in AGB?

In AGB worden diverse gegevens vastgelegd. Hieronder is per gegevensgroep globaal aangegeven om welke gegevens het gaat.

Zorgverleners

De zorgverlenersgegevens omvatten de algemene correspondentiegegevens en informatie over de bevoegdheid. Per zorgverlener is er één AGB-code. Enkele gegevens die worden vastgelegd, zijn:

 • naam;
 • algemene persoonsgegevens (geboortedatum, geslacht);
 • correspondentieadres;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • nadere specialisatie (bijvoorbeeld cardiologie binnen de groep medisch specialisten);
 • datum bevoegd;
 • aanvangsdatum;

Praktijken

De gegevens van de praktijken die worden vastgelegd, hebben betrekking op de lokatie waar de zorg wordt geboden. U kunt hier denken aan de volgende gegevens:

 • naam van de praktijk;
 • vestigingsadres van de praktijk;
 • telefoonnummer van de praktijk;

Het is mogelijk om per praktijk (en dus per praktijkcode) meerdere dependances te laten registreren. Deze dependances krijgen geen eigen AGB-code. Bij leveranciers van hulpmiddelen en bij taxibedrijven worden geen praktijkgegevens geregistreerd. Bij deze groepen worden een correspondentieadres en een vestigingsadres vastgelegd.

Instellingen

Ook gegevens van instellingen worden in de AGB-database vastgelegd. Het gaat hier alleen om de adresgegevens, het telefoonnummer en de AGB-code. Voor deze gegevens maakt Vektis in veel gevallen gebruik van informatie van derden.

Koppelingen

De gegevens van de zorgverleners kunnen worden gekoppeld aan praktijken en/of instellingen in AGB. Deze koppelingen tussen zorgverleners en praktijken en/of instellingen bevatten ook informatie. Enkele gegevens die hier worden vastgelegd zijn:

 • datum in dienst;
 • datum uit dienst;
 • soort dienstverband (loondienst/niet loondienst);

Poort Pedicure uit Heerhugowaard heeft:

 • AGB-code: 9600 5237
 • Praktijk AGB-code: 9655400

Meer info over de AGB-code is HIER te vinden.

Afdrukken